Лишение лицензии компании ГЕМАФОНД

Источник: http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20070319_129.html

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ N 129 19.03.2007

м.Київ

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров я України від 18.09.02 №103/346 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.10.02 № 820/108

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол від 19.03.07 № 10 додається) щодо:

1.1 анулювання ліцензії МОЗ серії АВ № 049741 від 09.03.06, виданої ТОВ “Гемафонд” (ідентифікаційний код 33301813, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 29) на впровадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, на підставі акту про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (ст.21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”);

1.2 анулювання ліцензії від 25.02.05 серії АБ №102027, виданої приватному підприємству „БСЛ-Група” (ідентифікаційний код 31745950, адреса місцезнаходження: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 120, корпус 1) на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна діагностика, у зв’язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (ст.21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю.О.Гайдаєва.

Перший заступник Міністра О.М.Орда